Thống kê Phú Yên hôm nay ngày 28/05/2018

LIÊN TIẾP

Cặp số Số lần quay Lần về
88 10 5
33 10 5
89 10 5
40 10 4
71 10 4
31 10 4
37 10 4
14 10 4
82 10 4
03 10 3
Cặp số Số lần quay Lần về
35 20 8
65 20 8
33 20 7
38 20 7
86 20 7
31 20 7
37 20 7
07 20 6
88 20 6
24 20 6
Cặp số Số lần quay Lần về
86 30 14
38 30 14
35 30 11
12 30 11
78 30 9
65 30 9
84 30 9
37 30 9
24 30 8
57 30 8

VỀ LIÊN TIẾP

Cặp số Số lần về Ngày về gần nhất
03 3 23-04-2018
31 3 09-04-2018
40 3 30-04-2018
50 2 26-03-2018
98 2 16-04-2018
47 2 21-05-2018
72 2 30-04-2018
81 2 30-04-2018
89 2 21-05-2018
06 2 09-04-2018
Cặp số Số lần về Ngày về gần nhất
86 6 21-05-2018
03 3 23-04-2018
34 3 26-02-2018
26 3 21-05-2018
31 3 09-04-2018
12 3 12-03-2018
56 3 02-04-2018
40 3 30-04-2018
20 2 02-04-2018
76 2 21-05-2018
Cặp số Số lần về Ngày về gần nhất
86 6 21-05-2018
03 3 23-04-2018
34 3 26-02-2018
26 3 21-05-2018
31 3 09-04-2018
28 3 30-04-2018
12 3 12-03-2018
56 3 02-04-2018
40 3 30-04-2018
77 3 16-04-2018

LÔ GAN

Cặp số Số lần về Ngày về gần nhất
99 77 07-05-2018
66 67 30-04-2018
30 66 12-03-2018
39 66 12-03-2018
34 63 26-02-2018
85 58 07-05-2018
75 56 16-04-2018
12 55 12-03-2018
17 53 26-03-2018
68 53 01-01-2018